Kaş Ağız Sözlüğü - Kaş Yerel Sözlüğü - Kaş Ağzı

Kaş şive sözlüğü, Kaş Ağız Sözlüğü, Kaş yerel sözlüğü, bu kelimelere hakimsen, Kaş yöresinde herkes ile kolayca iletişim kurabilirsin ve yabancılık çekmezsin. Kaş'a ait kelimeler, Kaş'a ait sözler bilinmesi adına Kaş sözlük oluşturduk.

Kaş Ağız Sözlüğü - Kaş Yerel Sözlüğü - Kaş Ağzı
Kaş şive sözlüğü, Kaş yerel sözlüğü. Kaş ilçemizde, köylerinde yaşayan hemşerilerimizin sıkça kullandığı fakat başkaları tarafından bilinmeyen kelimeleri sizler için hazırladık. Bu sözlüğe hakimseniz, yöredeki herkesi daha iyi anlayabilir ve iletişim kurabilirsiniz. Makalemizi paylaşmayı, unutmayınız. Dilerseniz sizde sözlükte yer almayan kelimeleri anlamları ile birlikte yorum kısmından bizlerle ve herkesle paylaşabilirsiniz.

 

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük A Harfi İle Başlayan Kelimeler --

 
Aboo : Çok, aşırılığı ifade etmek için ünlem sözü.Hayret ve şaşkınlık ifade eder.
Acaplamak : Ayıplamak
Acık :Daha az.
Ana :
Anne.
Anız : Biçilen arpa buğdayın  tarlada kalan köklü sapı.
Alama : Avuç içini dolduracak kadar büyükçe taş.
Ahır : Hayvanların barındığı yer.
Akalım : Bekleyeyim ,bakalım.
Aken :  Yapılması istenen eylemi tamamlayıcı bir sözcük.(örnek : ver aken : ver bakalım)
Alaf : Hayvanların saman yediği yer.
Alaf : Alev,Ateş
An : Tarla sınırı
Analık : Gelin ya da damadın eşlerinin anneleri.
Andifili :Kaş
Anlanmak : Özellikle atın,  eşeğin ve katırın  yere yatarak ileri geri yuvarlanması.
Anlancak : Hayvanların yatıp yuvarlanmayı alışkanlık ettikleri yerlere denir.
Anız : Tarladaki ekilerin orakla biçildikten sonra tarlada kalan kısmın genel adı.
Anırtlamak :Taşı veya yumruğu atacak veya vuracak şekilde hazır tutmak.
Antelle :Antalya
Anırma :Eşeğin ses çıkarması
Apalamak :Dört ayak üstü yürümek
Apıcarası : İki ayak arasında cinsel organın bulunduğu kısım.
Apışlamak : Ayakları açık vaziyette durmak.
Ağdırmak :Hayvanları yokuş yukarı sürmek.
Ayakaltı : Harmanda ağıl halindeki ekin saplarının atlarla ezilerek üzerinde yürününebilecek hale getirilip harmana yayılması.Meydan, yer.
Ayakyonu : Tuvalete gitme işi
Ayınoyun : Değişik, ıvır zıvır anlamında.
Avk : Hile
Aval aval bakmak : Boş boş, anlamamış gibi bakmak.
Avı : Zehirli ot.
 

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük B Harfi İle Başlayan Kelimeler --


Babıç : Ayakkabı
Baça :Bahçe
Barabar :Beraber
Başını bağlamak : Evleneneceğine karar vermek ve evleneceği kişiyi seçmek.evlendirmek
Baylan : Yaramaz,dikkat etmeyen.
Bılla : Erkeğin kız kardeşi.
Boba :Baba
Bobalık : Gelin yada damadın, eşlerinin babaları.  
Boccalamak :Hafif karıştırarak az pişirmek.
Boça : Yeni evlenecek çiftler için yazırlanan giyiym ve süs eşyalarından oluşan işlemeli bez veye paket 
Borda : Burada.
Beri :Yakın
Börülce : Fasulye
Böyün :Bu gün
Bisi : Kedi.
Budarası : Kadınların iki bacak arası.
Büvelek : Hayvanları sokan sinekten büyük böcek.
Bülük : Küçük erkek çoçuğun erkeklik organı.
Bülükcü : Sünnetçi. 
Bıza : Buzağı
Bızalamak : Sığırın doğurması.
Bide : Bir defa daha anlamında.
Bidene :Bir ,bir tane.
Bitek :Bir.
Biyol : Bir defa.
Banmak : Tadına bakmak.
Bılamak : Karıştırmak.
 
 

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük C Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Cavır : Çok kötü,zalim.
Cıngırık : Yere çakılan kazık üzerine yerleştirilen hareketli  uzun ağaç. İki tarafına binilerek döndürülür.
Cibi : Tavuk ya da kuş yavrusu.
Cıvara-Cıgara : Sigara.
Cıvık : Sulu.Sıvıya daha yakın bir durum.
Cıvık Çorba : Eskiden Bulgur ve ince ezilmiş buğday(yarma) dan yapılan basit sulu aş,yemek.
Cereme : Zarar etme, fazladan masraf etme, zarar ziyan
Cıbıldak : Soyunuk şekilde.
Cuvap : Cevap.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük Ç Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Çatlatmak : Çarpak
Çökelek : Peynir Çeşiti, "deri peyniri".
Çilte : Oturmak için yapılan küçük yer döşeği.
Çıkı : Ekmek sarılan bez parçası.
Çarık : Hayvan derisi ve lastikten yapılan ayakkabı.
Çapıt : Eski bez veya keçi kılından  dokunan yazgı.
Istar : Çuval ve çaput l dokunan  tezgah.
Çul : Keçi kılından dokunan yazgı.
Çahıl : Küçük taşlardan oluşan yığıntı.
Çingo : Ağıl ve Ahırların üzerine örtülen Çinko da denilen malzeme.
Çücük : Buğday tohumunun fisillemesi.Kuru soğanın iç çekirdek kısmı.
Çiltim : Üzüm salkımının parçası.
Çiğin : Omuz
Çemiremek : Kadınların üç etek gisilerinin eteklerini yukarı kaldırması veya beline dolaması.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük D Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Daa : Uzaktaki yer tarifi.
Dam : Eskiden toprak evlerin üstü. 
Dünye : Dünya.
Dadanmak : Alışmak, tatmak.
Daramantoz : Dağıtmak parçalamak..
Degidi de : Şaşırmak anlamını ifade eden ünlem.
Dabıyat : Huy.
Depmek : Bastırarak doldurmak .
Doru : Atın genç olanı.
Duroo : Dur bekle anlamında ünlem.
Demi : Sözü onaylatmak anlamında kullanılan soru edatı.
Deenek : Bir metreden biraz uzun, ince ağaç parçası.
Deye : Söylüyor anlamında ünlem.
Döğen : Harman döverken hayvanların çektikleri üstü ağaç, altı çakmak taşı olan aygıt.
Dığan : Yemek pişirmeye yarayan tek kollu tencere, "tava"
Dıkaç : Toprak kapların ağızlarını kapamaya yarayan ağaçtan yapılan veya çam kozağından kapak.
Döndüreç : 1. Saç ekmeğini pişirirken döndürmeye yarayan ağaçtan yapılan aygıt.
Dikelmek : Ayakta durmak.
Değmek : Dokunmak.
Dastar : Dokuma bezden yapılmış  yöresel baş örtüsü.
Dibek : İri tuz ve kırmızı biber ve  baharatları ezme işinde kullanılan kap.
Dıllanmak : Sallanmak
Dıkas :Kısa boylu şişman.
Didişmek :Hafif yollu tartışmak,kavga etmek.
Dimidirinin Dölü : (Dimitrinin dölü) .öfke ve kızgınlık ifade eden bir deyim.
Dengilmek : Otururarak hafif yan yatmak
Deşelemek : Bir yeri kazarak  karıştırmak.
Duşaklamak : Hayvanların ön ayaklarının birbirine iple bağlanması.
Dangıramak : Yüksek sesle kalın ve zevksiz konuşmak.
Dakmak : Bağlamak.
Dıkım : Bir parça ya da, bir lokma yiyecek.
Dinelmek : Beklemek
Dünek : Tavukların barınağı.
Dünemek : Yerleşmek,durmak,
Dıkamak : Kapamak.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük E Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Eğnel :Ekin biçerken iznenen yol.
Eğirmek : Örmek, birleştirmek.
Elilen : Eskiden içinde el yıkanan veya abdest alınan ortası çukur bakır kap, leğen.
Emme : " Ama " anlamında kullanılır
Emzik : Kabların ağzından ayrı açılan delik.
Ende  : Elindeki, o,şu bu  anlamında.
Esiren : Ocaktan kül almak için demirden yapılan yassı alet
Eyer :Atın sırtına konan oturmaya yarayan semer.
Eyi : İyi.
Evmek : Acele etmek.
Evlek : Arzinin veye tarlanın belli bir kısmı.Ömür.Birlikte yaşama anlamında.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük F Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Fıçı : Bidon.
Fıydırmak :
Elle uzağa atmak.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük G Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Gancık : Dişi .Mert olayan ,sözünde durmayan.
Galbır : Küçük gözenekli buğday eleme eşyası.
Gatmar : Buğday ununun hamurundan  yapılan zeytin yağlı  saç böreği.
Gara : Kara,Siyah
Gara Bılamaç : Kavrulmuş un çorbası.
Garga : Karga.
Gidişmek : Kaşınmak.
Girişme : İşe başlama.
Gursak : Boğaz.
Gücüle : Şimdi,yeni.
Göbele : Babası belli olmayan çocuk ya da zayıf ,öksüz  hastalıklı keçi yavrusu.
Gönek : Gömlek
Gümül : Susam bitkisinin yolunduktan sonra deste halinde konulmuş şekli.
Gene : Bir daha.
Geren : Toprak damların üztüne atılan suyu az geçiren bir toprak türü.
Geremek :Kapatmak,engel oluşturmak.
Geliboturu : Geliyor.
Gözel : Güzel.
Golan : Yünden örülerek yük hayvanalrında kullanılan ip.
Geyin : Elbislerini giy hazırlan.
Güğüm : Büyükçe su  ve süt koyulan kap.
Görek : Anahtar.
Geven : Sarı çiçeği olan iğne yapraklı bir  bitki türü
Gocunmak : Çekinmek.
Gavaracı : Boş ve gürültülü konuşan.
Gatmak : Doldurmak.
Gunnamak : Eşeğin doğurması.
Ganırmak : Eğerek, Zorlayarak kırmak.
Gıran : Salgın hastalık,Kenar
Garanı : Karanlık.
Gupa : Kalın camdan yapılmış su yada çay bardağı.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük H Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Hı : Al buyur anlamında davet sözü.
Hende : O, şu bu anlamında işaret zamiri.
Heni :Hani
Hellik : Ekin biçerken parmaklara takılan ağaçtan yapılmış aygıt
Haa : Hayır anlamında ünlem.
Havıt : Devenin üzerine oturmak ya da eşya sarmak için yapılan semer.
Hobuçlamak : Çoçuğun  yada yetişkin bir kimsenin annesi ya da başak birisi tarafından taşınmak maksadıyla, vücudun arka kısmında taşınması.
Holus : Buğday elemeye yarayan büyük gözenekli elek.
Holluk : Tavukların yumurtlama yeri, "folluk".
Harım : Bahçenin etrafına çalıdan örülen çit
Honi : dar ağızlı kapları su süt ya da yağ doldurmak için kulanılan huni.
Halva : Helva.
Haleç : Ağaçtan yapılan koyun yünü veya keçi kılından ip yapmaya yarayan aygıt.
Hangı : Hangi.
Hele : Öylemi sorusu.
Hoppala : Olurmu şimdi?
Halal : Helal.
Hatır : İtibar.
Hırlama : Köpeğin saldırı öncesi sesi.
Hoşbeş : Sohbet
Höşmerim : Süt kaymağından yapılan tatlı  yiyecek.
Harar : Kıldan dokunan saman koymaya yarayan büyük çuval.
Höle : Şöyle.
Hora : Şurası.
Hötte : Orası.
Höteki : O anlamında.
He : Evet. 

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük I ve İ Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Iradıyo : Radyo.
Ilıca : Kaplıca.
Iram : Yünden dokunan yazgı.
İsan : İnsan
İhicik : işte anlamında.
İlik : Düğme.
Irbık : Topraktan yapılan ümzüklü su kabı.
Istar : Kilim dokunan tezgah.
Ivır Zıvır : Küçük önemsiz eşya.
İspirte : Kiprit.
İdare : Gaz ile yanan altı honi,üstü camsız,fitilli lamba.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük K Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Kırkmak : Makasla kesmek.
Kancık : Dişi.
Külür : Mısır (Darı)'nın çekirdeklerini sardığı kısım.
Külüstür : Çok eski.
Koruk : Üzümün olgunlaşmayanı.
Kerli : Kazançlı.
Kurdeşen : Allerji.
Kıpçık : Çokhareketli, Yerinde duramayan.
Kızan : Aileden çocuklar.
Kecek : Elbise, Giyicek.
Kavıl : Anlaşma, Sözleşme, Kavil.
Kese : Bezden yapılan torba.
Kuzluk : Koyun ve keçi yavrularının beklediği yer.
Kamçı : Harman dövme sırasında atlarınhızlanması için vurulan tesbi ağacı dalı..

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük L Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Laf Ebesi : Çok laf bilen.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük M Harfi İle Başlayan Kelimeler --


Mana Bulmak : Ayıplamak.
Mıh : Çivi.
Mızıramak : Gözyaşı dökerek mırıltılı nazlanmak.
Muvar-Muğar :  Pınar, Çeşme.
Mutaf : Kilim tezgâhı.
Mana : Eski oyunlarda kale
Mıhboku : İşe yaramaz,iş görmez.Engel cıkaran,sıkıntı yaratan
Meymanatsız : Şekilsiz,düzensiz.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük N Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Nabar : Ne haber?
Nacap : Nasıl?
Nacak : Odun kesmek için kullnılan kesici bir alet.
Netcez : Ne Yapacağız?
Nedecen? : Ne Yapacaksın?
Neddin : Ne Yaptın?
Ne Var-yok : Nasılsın gibi hal hatır sorma.
Narasın : Yok olduğunu üzülerek söylemek.
Nişleyon : Ne yapıyorsun?

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük O ve Ö Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Oba : Komşu.
Oda : Hane ev.Büyük konak anlamında da kullanılır.Eskiden köyümüzde yaşayan ağaların misafirlerini ağırladıkları evler için kullanılır.
Oluk : Ağaçtan yapılmış çeşme borusu.
Obaçanaa : Komşuya çok giden kişi
Oklaaç : Yufka açmaya yarayan silindirik ağaç parçası.
Oku : Düğün davetiyesi
Ölgülük : Köyde evinde aile ve akrabalardan birisi ölmüş ve cenazesi mezarlığa gömülmüş aile.
Öteberi : Küçük eşyalar
Öte : Uzak.
Örk : Hayvanı sikkeye bağlayan zincir.
Ötebaşa kadar : Sonuna kadar.
Özger :Rüzgar

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük P Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Potur : Kıldan dokunan pantalon.
Potin : Bot.
Pardı : Toprak evlerin tavanına dizilen çam yarmaları.
Payam : Badem.
Poçu : Atkı, dolak.
Paytar : Veteriner.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük S Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Sabı : Öksüz çocuk
Seyil : Sahil.
Seyitmek : Koşmak.
Safa geldin : Hoş geldin.
Silbiş : Bebeklerin beşikte çişini yaptıkları toprak kab.
Sibek : Bebeklerin beşikte çişini silbişe ulaşmasını sağlayan karğıdan yapılan boru.
Sacak : Üzerine tencere konulan demirden yapılan alet, sacayak.
Sefertası : Ağzı kapalı tencere.
Söğen : Harım yapmada kullanılan bir ucu yere çakılan ağaç.
Saar : Tasdik etme anlamında ek.
Sağan bakırı : Süt sağılan kab.
Söbü : Enli, uzun, söbe.
Samıt : Konuşamayan, duymayan kişi.
Sümürmek :Yiyeceği kaşıksız tabağından direk yemek.
Sıyrılmak : Sarılarak aşağıya inmek.
Savak : Büyük arıktan küçük arıklara suyun dağıtıldığı yer
Sırf : Devamlı.
Şıllık : Ahlaksız uçarı kız.
Şirlet : Şımarık.
Şindi : Şimdi
Şibbek : Terlik
Şööle : Şöyle.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük T Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Tacık : Yakın yer işareti.
Tüüsüz : Tüyü olmayan.
Tosba : Kaplumbağa.
Tas : Naylon veya metal bardak.
Tokuç : Çamaşır yıkarken kirin iyi çıkması için çamaşıra vurulan ağaçtan yapılan aygıt.
Tünek : Tavuk sığınağı.
Toru : Genç ağaç fidanı (Çam, Ardıç).
Tokat : Hayvanların dinlendirildiği,hava aldırıldığı etrafı harımlı küçük avlu,bahçe.
Tene : Buğday tanesi.
Telbis : herkese karşı iyi görünmek isteyen yalancı.
Taara : Tahra.
Tekdurmak : Uslu durmak.

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük U ve Ü Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Ura : Un,Uğramak,geçmek,yolu düşmek, ziyaret etmek.
Uhraçana : Buğday ekmeği yaparken üzerine konan unun kabı.
Ünneme : Yüksek sesle seslenmek, bağırmak.
Üvendire : Bir ucunda yassı demir,diğer ucunda sivri çivi olan 2-2,5  metre uzunluğunda sopa

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük V Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Voyn : Yakındaki kişiye seslenmek hitap etmek.
Vıyn : Uzaktaki kişiye seslenmek. (hey anlamında).

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük Y Harfi İle Başlayan Kelimeler --

Yaalık : Yağlık, mendil
Yaba : Harman döverken çeç savurmaya yarayan tahta aygıt.
Yapa : Baharda kesilen koyun tüyü.
Yakım Yakmak : Başkası hakkında mani ve tekerleme söylemek.
Yalakçı : Sürekli gezen,kokulayan
Yalak : Köpeğin su içtiği yer.
Yamır : Yağmur.
Yamalık : Giyilen elbiselerin yırtılan ya da delinen  yerlerine dikilen bez parçası.
Yamalık Çıkısı : içinde eski bez ve elbise parçalarının  saklandığı kare köşeler, birleştirilip bağlanmış bez.
Yana : Çok yakın kimseye veya  arkadaşa hitap seslenme sözcüğü.
Yargın : Vücudun omuz ile kuyruk sokumu arasında kalan arka kısmı.
Yarma Daşı : aR
Yavan : Tatsız,tuzsuz.
Yavız : İyi güzel tam istendiği gibi.
Yığın : Buğday destelerinin çapraz olarak sıralanması.
Yular : Eşşeği çekmek  ve bir yere bağlamak için başına bağlanan deri ya da ipten yapılan düzenek

-- Kaş Şive Sözlüğü - Yerel Sözlük Z Harfi İle Başlayan Kelimeler --

 
Zere : Buğday.
Zapıramak : Hızlı koşmak.
Zaamat : Zahmet.
Zemeri : Kış Mevsimi.
Zıbın : Eskiden kadınların giydiği üç etek de denilen, özel bir kesim dikim ve işlemeleri olan elbise.
 
Sözlüğü paylaşmayı unutmayınız.

Tepkileriniz Nedir?

like
18
dislike
2
love
6
funny
8
angry
1
sad
0
wow
1